Wilt u meer weten over de nieuwe zorgverzekering? Hier vindt u een selectie van belangrijke onderwerpen op andere websites

De belastingdienst informeert u over de tegemoetkoming in de kosten van de verzekeringspremie. Ga naar http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen 

De basisverzekering biedt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. Die zorg moet getoetst zijn aan de eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en de noodzaak dat iedereen eraan meebetaalt (collectieve financiering). Er zal door de overheid regelmatig worden gekeken of op basis van deze criteria zaken uit het pakket worden gehaald, of er juist in worden gestopt. De overheid bepaalt wat er in het pakket zit en wanneer daarop aanspraak kan worden gemaakt. De zorgverzekeraar kan bepalen waar en door wie de zorg geleverd wordt. Wat niet in het wettelijk vastgestelde pakket zit, kan worden bijverzekerd door middel van een aanvullende verzekering.

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Lees verder

In 2021 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd op de Basisverzekering. Lees hier wat er verandert in 2022.

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,00 per jaar. Lees verder

Twee begrippen die u vaak hoort bij een zorgverzekering. Wat is nu het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage? Klik hier voor meer uitleg.

Kijk op de site van de rijksoverheid voor meer nuttige informatie.